נשארו מקומות אחרונים לשנת הלימודים תשפ"א (הרשמה רגילה עד 18.9.20)