זהר


זהר
מורה

בעלת תואר שלישי בספרות, עוסקת בחקר התודעה ובהרחבת גבולות התפיסה. מלמדת במדרשה מבוא לשמאניזם ותכנים העוסקים בחלומות, דמיון וארכיטיפים.

מבוא לשמאניזם

האינדיאנים זיהו עקרון בסיסי בקיום והוא שכל אלמנט בעולם הוא שפה איתה יכול האדם לדבר. על פי תפיסת עולם זו, כל הקיים בעולמו של אדם: בעלי חיים, עצים, אבנים, שמים, אדמה, שמש, וירח, הם בני משפחה שתומכים ומדריכים אותו במסע החיים. השמאניזם, בדומה ליהדות, מחפש את האיזון בין חומר לרוח, ומלמד את האדם לנוע בין הממדים השונים של הקיום. השמאניזם אינו מקדש רק את האור, הוא מזמין את האדם לחקור גם את החושך, וללמוד לא לפחד ממה שחבוי בו. בקורס נלמד מיתוסים ותפיסות עולם שמאניות וכיצד ניתן לעבוד עמם ככלי להדרכה פנימית בחיי היומיום. השיעורים יורכבו מהוראה פרונטלית, שיחה ותרגול חווייתי.