עופר כהן


עופר כהן
מורה

בעל תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל, מורה, מחנך, ודבוראי חובב. מלמד במדרשה על ההקשר התרבותי, הדתי, ההיסטורי והחברתי של התנ"ך.

תנ"ך: מיתוס ותרבות 

התנ"ך - כיסוד התרבותי של עם ישראל והתרבות המערבית בכלל - מכיל פולמוסים רבים בין התרבות הישראלית הקדומה לתרבויות האליליות שסביבה. בקורס נעסוק בסוגיות אלו בניסיון לבחון את התפתחות הזהות הדתית, החברתית והפוליטית של הטקסט המקראי. בחלקו האחרון של כל מפגש נקשר את הסוגיה העולה מן הטקסט לשאלות על זהותנו שלנו.