עופר כהן
מוביל בית המדרש

בעל תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל, מורה, מחנך, ודבוראי חובב. מלמד במדרשה על ההקשר התרבותי, הדתי, ההיסטורי והחברתי של התנ"ך. למידע על הקורס - קראו עוד:

תנ"ך: מיתוס ותרבות 

התנ"ך - כיסוד התרבותי של עם ישראל והתרבות המערבית בכלל - מכיל פולמוסים רבים בין התרבות הישראלית הקדומה לתרבויות האליליות שסביבה. בקורס נעסוק בסוגיות אלו בניסיון לבחון את התפתחות הזהות הדתית, החברתית והפוליטית של הטקסט המקראי. בחלקו האחרון של כל מפגש נקשר את הסוגיה העולה מן הטקסט לשאלות על זהותנו שלנו.


מסורת: לאן וכיצד?

המסורת לא שייכת רק לעבר, אלא שהיא מתהווה בכל רגע. מה יכולה להיות המסורת שלנו? מהי הדרך הרוחנית האישית שאנו מפתחים, וכיצד היא קשורה לזמן, למקום, לשפה ולחברה שלנו? בקורס זה נכיר ונתמודד עם מושגי החיים היהודים, נלמד על התפתחות המסורת לאורך הדורות ונגבש עמדות אישיות לגבי הדרך בה נרצה לעצב את מעגל החיים ומעגל השנה שלנו.