צורית בוסקילה
מורה

מטפלת בפסיכודרמה (MA), לומדת ומלמדת יהדות, בעיקר חסידות, בבתי מדרש שונים. עסוקה בחיבורים שבין הנפש והרוח, ואותם מלמדת במדרשה. למידע על הקורס - קראו עוד:

נפש ורוח: פסיכואנליזה חסידית 

אם מסע רוחני בהכרח קשור למסע נפשי פסיכולוגי? איפה נפגשות הנפש והרוח? הוגי החסידות השכילו לחבר בין האלוהי לנפשי, והלבישו תבניות רוחניות במרכיבי עולמו הפנימי של האדם. בקורס נבחן את התמודדות נפש היחיד בעולם דרך טקסטים יהודיים מחוגי החסידות והקבלה, יחד עם הוגים פסיכואנליטיים, וכך נעמיק את הבנת החיבורים שבין הנפש לרוח.


התכנסות

עצירה שבועית משותפת להתבוננות אישית וקבוצתית בדרך, דרך עיבוד חוויתי וחקירת נושאים רלוונטיים שיעלו מן המשתתפים במרחב בטוח, פורה ויצירתי. ההתכנסות היא עבורנו השביל הראשי ממנו יוצאים אל הדרכים והמסעות, זה המקום לשתף ולהבין יחד ולחוד את התכנים, התהליך והדינמיקה שיעורר המסע.