צורית בוסקילה


צורית בוסקילה
מובילת שנה

מטפלת בפסיכודרמה (MA), ומובילת בית המדרש כרימון. לומדת ומלמדת יהדות, בעיקר חסידות, בבתי מדרש שונים. עסוקה בחיבורים שבין הנפש והרוח, ואותם מלמדת במדרשה.

נפש ורוח: פסיכואנליזה חסידית 

אם מסע רוחני בהכרח קשור למסע נפשי פסיכולוגי? איפה נפגשות הנפש והרוח? הוגי החסידות השכילו לחבר בין האלוהי לנפשי, והלבישו תבניות רוחניות במרכיבי עולמו הפנימי של האדם. בקורס נבחן את התמודדות נפש היחיד בעולם דרך טקסטים יהודיים מחוגי החסידות והקבלה, יחד עם הוגים פסיכואנליטיים, וכך נעמיק את הבנת החיבורים שבין הנפש לרוח.