שירי בר און


שירי בר און
מורה

יוצרת וחוקרת קולנוע שעסוקה בכתיבת התזה שלה. מנהלת את הסינמכתש במצפה רמון, ומלמדת קולנוע במסגרות רבות, אקדמיות וקהילתיות. תלמד במדרשה על היחס בין קולנוע לפילוסופיה.

מקולנוע לפילוסופיה ובחזרה

הקולנוע הוא מדיום של זמן, חלל ותנועה, ולכן הוא מאפשר לנו לקרוא אותו קריאות פילוסופיות, החוקרות את הפרקטיקות הטכניות שלו ואת השפעתן על צורת הפרשנות שלנו. בקורס זה נתמקד בהבנה של שפת הקולנוע, כמו גם ביחסי סרט/קהל ואיך הם משפיעים על קריאותינו אותו. על ידי תרגילים פשוטים, נתנסה בעצמנו יצירת מסות קולנועיות קצרות, מתבוננות ואישיות הקשורות בנו, במדבר וביצירה עצמה.