תמי לאור


תמי לאור
מורה

בעלת תואר שני בתרפיה בתנועה ובוגרת "כחותם" - בית ספר להכשרת יועצים ביוגרפיים. עוסקת בטיפול ובהוראת התנועה והריקוד. אוהבת לחפש ולגלות את החיבורים בין התחומים. מלמדת במדרשה את הקורס 'מסע ביוגרפי' על פי ההגות האנתרופוסופית.

מסע ביוגרפי

מדע הרוח האנתרופוסופי נוגע ומעמיק בכל היבטי חיינו, הן כאינדיבידואלים, והן כמשקפים של תהליכים בעולם. תחום הייעוץ הביוגרפי התפתח מתוך הידע האנתרפוסופי, והוא מאפשר התבוננות מעמיקה באירועי חיינו, כמו גם הזדמנות להתפתחות אישית. בקורס זה נעסוק במגוון נושאים מההגות האנתרופוסופית (התגשמות, 'התרחנות' שביעונים, גוף-נפש-רוח וכדומה), ונשלב ידע תיאורטי עם עבודה סדנאית חוויתית, וזאת דרך הביוגרפיה האישית של המשתתפים ובשילוב תרגילי אמנות.